Uczniowie

Lekcje poświęcone tematyce ochrony danych osobowych oraz ochronie wizerunku.

1. Prywatność – jak o nią dbać w świecie realnym i wirtualnym.
klasa 1b – lekcja biblioteczna [link]

2. Pomysły na animację
klasy drugie – informatyka [link]

3. Świadomie chronimy swój wizerunek
klasy pierwsze – godzina wychowawcza [link]

4. Prezimania
klasy trzecie – informatyka [link]

5. Nowoczesne media a cyberprzemoc
klasa 1c – lekcja biblioteczna

 

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"