2013/14


Social media on SmartphonePrzystąpienie do programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wymaga od szkół podjęcia wielu inicjatyw. W tym miejscu chcemy zaprezentować w jaki sposób realizujemy zadania i jak wygląda jego przebieg w naszym Gimnazjum.
Okazuje się, że przy bardzo wielu okazjach i na wielu zajęciach dydaktycznych można nawiązać do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych…

Tegoroczną IV edycję rozpoczynało szkolenie „ABC ochrony danych osobowych”, na które ponownie zostaliśmy zaproszeni jako liderzy dobrych praktyk. Zdecydowaliśmy się na kontynuację Programu w Gimnazjum. Więcej informacji znajduje się na stronie Biura GIODO [link do strony] [link do programu szkolenia]

Chcielibyśmy oczywiście powtórzyć sukces III edycji Programu, ale bez względu na wynik najistotniejszy jest fakt, że dzięki realizacji takiej inicjatywy mamy możliwość kształtowania właściwych postaw młodzieży, wyrabiania nawyku dbałości o ochronę danych osobowych i wizerunku oraz odpowiedzialnego korzystania z social media. Tematyka ta w obecnych czasach jest niezwykle ważna i długo jeszcze będzie aktualna.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę 🙂

Anna Lewandowska
Koordynator Programu

 

 

 

 

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"