Ochrona wizerunku

owOCHRONA WIZERUNKU

Ochrona wizerunku (fotografii, zdjęcia itp.) będących niewątpliwie danymi osobowymi, choć o wymiarze biometrycznym przysługuje nam nie tylko dzięki zapisom ustawy o ochronie danych osobowych. Także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozwala na ich prawna ochronę. Art. 81 tej ustawy w ust. 1 wymaga zgody  na rozpowszechnianie wizerunki osoby którą przedstawia, lub na którym osoba się znajduje.

Jak można odczytać z sentecji zapadłych wyroków osoba wyrażająca zgodę na rozpowszechnianie (publikację) jej wizerunku musi posiadać wszystkie dane związane z czasem, miejscem i formą mających nastąpić publikacji, także wiedzę o wizerunkach towarzyszących i treściach komentarzy, bądź opisów.

W ustępie 2 przywołanego wcześniej artykułu wymienione są okoliczności kiedy trudno nam będzie ochronić swój wizerunek przed upublicznieniem, a mianowicie:

– wizerunek przedstawia nas w czasie wykonywania pełnionej funkcji publicznej, zwłaszcza politycznej lub samorządowej, społecznej lub zawodowej,

– jeśli nasza osoba stanowi szczegół większej całości, np. w czasie meczu piłkarskiego zrobiono zdjęcie całemu sektorowi 1000 osób siedzących na widowni i między innymi także nam, ogólnie w czasie imprezy publicznej, jakiegoś zgromadzenia, lub jeśli jesteśmy częścią fotografowanego krajobrazu.

– jesteśmy osoba powszechnie znaną.

Jeśli nasz wizerunek jednak ukaże się, łamiąc zapisy ustawowe, możemy domagać się zakazu rozpowszechniania go, usunięcia ze stron internetowych (np. portali społecznościowych), emisji telewizyjnej itp. Możemy domagać się przeprosin, a także zadośćuczynienia, którego wysokość określi właściwy sąd.

 Ustawa o prawie autorskim

Art. 81. 
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  1)   osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  2)   osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Anna Lewandowska

 

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"