Ochrona danych osobowych

prawo

Konwencja 108

Najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych jest Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 r. o Ochronie Osób w Związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych.

Konwencja ta nałożyła na kraje członkowskie zobowiązanie stworzenia ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych, wskazując jednocześnie, w jakim kierunku ustawodawstwo to ma zmierzać.

Więcej informacji na temat innych aktów o charakterze międzynarodowym dotyczących ochrony danych osobowych w artykule znajdującym się na stronie www.giodo.gov.pl [link] 

VADEMECUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"