O Programie


logogiodoBiuro GIODO kolejny raz ogłosiło Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Szkoły po raz pierwszy mogły przystąpić do Programu w roku szkolnym 2012/2013 i była to jego III edycja. Wcześniej obejmował on tylko ośrodki doskonalenia nauczycieli. Nasze Gimnazjum realizuje Program od 2012 r. i jako jedyne gimnazjum w Polsce jest laureatem i zdobywcą nagrody głównej „Złotego Pióra Programu”. Ponadto dwukrotnie zdobyliśmy wyróżnienia od GIODO, MKO, MEN. Uczniowie zostali laureatami konkursów, zdobyli wiele wspaniałych nagród.

Cele Programu są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto Program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z  18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Zgodnie z Regulaminem każda szkoła ma obowiązek zrealizować minimum 3 lekcje na temat ochrony danych osobowych, przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych na przełomie stycznia i lutego, jak również przesłać do Biura GIODO raport ewaluacyjny z podjętych działań w ramach Programu.

Patronat honorowy Programu: 

patroni

Szkolna strona realizowanego Programu, ma zwrócić uwagę na inicjatywy, które mają miejsce w naszym Gimnazjum. Ma również stać się „podręcznym” źródłem wiedzy.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja Programu podniesie jeszcze bardziej świadomość całej społeczności szkolnej z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku oraz bezpieczeństwa w internecie.

Anna Lewandowska
Koordynator Programu

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"