2012/13


logomale

W roku szkolnym 2012/2013 nasze Gimnazjum przystąpiło do realizacji Programu edukacyjnego „Twoje dane-Twoja sprawa”. Działania związane z Programem zaplanowaliśmy na kilka miesięcy. Praca całej społeczności szkolnej przyczyniła się do sukcesu szkoły.

W czerwcu 2013 r. otrzymaliśmy z rąk Generalnego Inspektora Danych Osobowych – WYRÓŻNIENIE, a Mazowiecki Kurator Oświaty przekazał LIST GRATULACYJNY. Staliśmy się LIDERAMI DOBRYCH PRAKTYK.
Znalazło to odzwierciedlenie w zaproszeniu naszej szkoły do wystąpienia podczas seminarium, które podsumowało III edycję Programu. Więcej informacji znajduje się na stronie Biura GIODO [link do strony] [link do programu seminarium]

               giodo_wyroznienie                 giodo_kuratorium

Szczególną uwagę zwróciły następujące inicjatywy:

1. Konkurs na „Szkolnego Komiksomaniaka” (klasy III)
2. Konkurs na „Szkolnego Krzyżówkomaniaka” (klasy II)
3. Konkurs dla Rodziców „Szybkie dane”.
Scenariusz konkursu „Szybkie dane” wraz z materiałami (zestaw pytań, regulamin, wzory dyplomów) został dołączony do materiałów edukacyjnych, które co roku GIODO udostępnia szkołom biorących udział w Programie. To kolejne wyróżnienie.

Uczniowie uczestniczyli w lekcjach poruszających zagadnienia ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku i bezpieczeństwa w Internecie. Na korytarzach pojawiły się gazetki tematyczne. Zrealizowano projekt edukacyjny poświęcony tej tematyce.

W ramach realizacji Programu Biuro GIODO przygotowało konkurs dla uczniów:
Prezentujemy wynik pracy naszych uczniów, już absolwentów: Oli, Kasi i Dawida – odważny projekt, który pozwolił na rozpropagowanie treści związanych z ochroną danych osobowych w środowisku lokalnym. Uczniowie profesjonalnie przygotowali się do jego realizacji. Mieszkańcy Dzielnicy Ursus, którzy wzięli udział w tym projekcie pisemnie wyrazili zgodę na publikację wizerunku. Jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Szczegółowy przebieg, prace uczniów oraz relacja z realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013 znajduje się na stronie internetowej, która powstała na potrzeby poprzedniej edycji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony

www.giodo2.gim132waw.pl

Anna Lewandowska

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"