2014/15


potwierdzenie14Przystąpienie do programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wymaga od szkół podjęcia wielu inicjatyw. W linku poświęconym tegorocznej edycji Programu chcemy zaprezentować w jaki sposób realizujemy zadania i jak wygląda jego przebieg w naszym Gimnazjum. W tym roku ponownie chcemy włączyć do współpracy Rodziców.
Tegoroczną V edycję rozpoczynało szkolenie, na które ponownie zostaliśmy zaproszeni jako liderzy dobrych praktyk. Zdecydowaliśmy się na kontynuację Programu w Gimnazjum. Więcej informacji znajduje się na stronie Biura GIODO [link do strony] [link do programu szkolenia]

Chcielibyśmy powtórzyć nasz sukces również w V edycji Programu, ale bez względu na wynik najistotniejszy jest fakt, że dzięki realizacji takiej inicjatywy mamy możliwość kształtowania właściwych postaw młodzieży, wyrabiania nawyku dbałości o ochronę danych osobowych i wizerunku oraz odpowiedzialnego korzystania z social media. Tematyka ta w obecnych czasach jest niezwykle ważna i długo jeszcze będzie aktualna.

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę 🙂

Anna Lewandowska
Koordynator Programu

 

 

 

 

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"