Dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców do lektury związanej z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie i nie tylko.


„Jeśli porzucisz dane raz, porzucisz je na zawsze.”– powiedział na łamach New York Timesa Maxwell Salzberg, zarządzający projektem Diaspora, którego celem jest stworzenie portalu dbającego o prywatność użytkowników. Jakie zagrożenia stwarzają „porzucone” dane? Jaka jest świadomość internatów w zakresie ochrony prywatności?…
Problem prywatności w portalach społecznościowych – fragment książki
[link]


Przeglądając internet, tworzymy dziennik danych przeglądarki, które są przechowywane lokalnie na komputerze – są to: historia odwiedzonych witryn, pliki cookie wysłane do przeglądarki i wszelkie pobrane pliki. Jeśli włączymy w przeglądarce funkcję zapisywania haseł lub danych formularzy, informacje te zostaną również zapisane na komputerze…
Przeglądarki i prywatność, czyli możesz chronić swoją prywatność w przeglądarce
[link]


Podstawowym prawem człowieka jest prawo do prywatności. Prywatność jest tym dobrem osobistym (dobro osobiste to np. zdrowie, swoboda sumienia, pseudonim czy tajemnica korespondencji), które nie jest przewidziane w katalogu kodeksowym.
Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych [link]


Jakie hasło wybrać?
Elementarz bezpiecznych haseł [link]


O tym, że gry komputerowe mogą uzależniać wiadomo od dawna, ale mogą również zagrażać zdrowiu psychicznemu młodego człowieka.
Psychologowie: gry niebezpieczne dla dzieci [link]


Kilka pytań dotyczących uzależnienia od internetu. Czy to już uzależnienie, czy jeszcze nie…
Uzależnienie od Internetu i komputera [link]


cdn…

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"