Program Sprawnościowy – IX edycja Programu

W ramach Programu „Twoje dane – twoja sprawa” dodatkowo realizowany jest II Ogólnopolski Program Sprawnościowy UODO. Realizują go chętni uczniowie zdobywając sprawności na MŁODEGO INSPEKTORA UODO. Więcej informacji na stronie szkoły [link]