My dla uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” :)

dsc0499326 października podczas ogólnopolskiego seminarium inaugurującego VII edycję Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” odbyły się warsztaty dla uczestników Programu w roku szkolnym 2016/2017. Tego dnia odbyły się sesje, podczas których prezentowane były dobre praktyki liderów poprzednich edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Dzięki zaproszeniu Organizatorów w tym zaszczytnym gronie ponownie znalazło się  Gimnazjum nr 132, a seminarium stało się okazją do prezentacji naszych dotychczasowych działań szerokiemu gronu uczestników Programu [link]

Tym razem do udziału w części warsztatowej zaprosiłam uczennice, z którymi w minionym roku szkolnym realizowaliśmy grant przyznany w ramach programu Aktywna Warszawska Młodzież [link]. Ola, Asia, Julia oraz Kasia opowiedziały o tym czego nauczyły się dzięki realizacji poszczególnych zadań, o swoich doświadczeniach w pracy metodą projektu, nowych umiejętnościach – a wszystko za sprawą zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Dziękuję moim uczennicom, na które jak zawsze mogłam liczyć i które – nie tylko w mojej opinii – spisały się na medal. Dziękuję Organizatorom za przygotowane dla Oli, Asi, Julii i Kasi upominki.
Dziękujemy za zainteresowanie i miłe słowa, które kierowali do nas Państwo po warsztatach. Mamy nadzieję, że przekonałyśmy uczestników seminarium – według Organizatorów prawie 200 osób – do tego, że wykorzystując zagadnienia o ochronie danych osobowych możemy rozwijać talenty naszych uczniów. 🙂

Anna Lewandowska

 giodo2016m
"Twoje dane - Twoja sprawa"