„Kreatywni i Aktywni” w drukarni

druk28 kwietnia odebrałyśmy z drukarni Agencji Wydawniczej LIWONA naszą gazetę. Na miejscu czekała na nas niespodzianka. Okazało się, ze gazeta „Kreatywni i Aktywni” ukaże się w nakładzie 640 egzemplarzy! DZIĘKUJEMY! W założeniach naszego grantu umieściłyśmy wydruk 500 sztuk, co i tak byłoby bardzo dobrym wynikiem. 640 sztuk – to prawdziwy sukces! 🙂
Na zdjęciu Zosia i Ola (z gazetą) – redaktor naczelna „Kreatywnych i Aktywnych”, kilka godzin przed premierą.