Świadomie chronimy swój wizerunek

ow1Przyszedł czas na lekcję związaną z ochroną wizerunku. To kolejne zadanie, które pozwoliło nam włączyć uczniów klas pierwszych do realizacji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Na zajęciach pierwszaki spisały się na medal, a klasa 1b (przede wszystkim grupa dziewcząt) była bezkonkurencyjna 🙂 .
16 lutego tuż po Dniu Bezpiecznego Internetu (w tym roku przypadł 10 lutego) na wspólnej lekcji spotkali się uczniowie klas 1a, 1b i 1c. Na początek rozgrzewka, praca w grupach i proste zadanie. Każda grupa miała wpisać wokół słowa PRYWATNOŚĆ przykłady takich informacji/danych, które mogą stanowić naszą prywatność – obszar, w który nikt bez pozwolenia nie powinien wkraczać. Im dalsza orbita tym podane informacje były mniej prywatne. Podaliście wiele świetnych przykładów – BRAWO 🙂

Druga część lekcji poświęcona została ochronie wizerunku. Tradycyjnie Fejsmen i jego przygody wzbudziły pozytywne emocje :).

Mam nadzieję, że będziecie świadomie dbali o swoją prywatność i chronili swój wizerunek. Pamiętajcie PRYWATNOŚĆ jest wartością tak cenną, że chroni ją prawo. Przepisy na ten temat znajdują się w takich aktach prawnych, jak Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji” (art. 8) czy Konstytucja RP z 1997 r.: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” (art. 47). W Polsce obowiązuje również ustawa o ochronie danych osobowych.

Anna Lewandowska

Zapraszamy do galerii zdjęć 🙂
fot. p. M. Koziczyńska (dziękujemy 🙂 ), A. Lewandowska